Overzicht:

  • Aan de gezichten van de kinderen én de ouders te zien was het een geweldige middag  Van zo’n vereniging wil je gewoon lid  zijn!

  • IMPRESSIES